Chương trình Đại hội cổ đông bất thường tháng 09 năm 2013 (3/9/2013 - 11:00)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BÂT THƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2013.Thời gian : 9h ngày 06 tháng 09 năm 2013. Địa điểm : Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM