Thông tư và nghị định mới

Công văn 1349/BTTT-PTTH&TTĐT (3/7/2013 - 11:30)

Về việc hướng dẫn cấp đổi giấy phép Truyền hình cáp

Nghị định 25/2011/NĐ-CP (2/7/2013 - 09:20)

NGHỊ ĐỊNH 25/2011/NĐ-CP của Chính Phủ.Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật viễn thông.

Quy chế quản lý hoạt động Truyền hình trả tiền (2/7/2013 - 09:15)

QUY CHẾ, Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTG ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

Quyết Định 20/2011/QĐ-TTG (2/7/2013 - 09:00)

QUYẾT ĐỊNH 20 của Thủ Tướng Chính Phủ. V/v Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền